Stichting Leergeld Voorne-Putten op Facebook
Stichting Leergeld Voorne-Putten

Aanvragen

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Leergeld Voorne-Putten.

Wat moet ik voor de medewerkers van Leergeld klaar leggen als zij langskomen?

  • Persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
  • Kopie recente inkomensspecificaties.
  • Kopieën legitimatiebewijs van ouder(s) en kind(eren).
  • Kopie recente brief Kindgebonden budget.
  • Kopie aanvraagformulier PMB (Persoonlijk Minima Budget).
  • Kopie recente toeslagen.
  • Kopie aanvraagformulier/beschikking IMT (Individuele Minimatoeslag).
  • Als uw inkomen boven 130% van het bijstandsniveau ligt, dan hebben wij een overzicht van betalingen en schulden van u nodig.
  • Informatie van de vereniging waar uw kind(eren) zou(den) willen starten.
  • Een toelichting op de aanvraag

Verdere proces van de aanvraag

Indien het de eerste aanvraag van uw gezin betreft, dan vraagt de Leergeld coördinator een Leergeld intermediair om een afspraak met u te maken voor een huisbezoek. Leergeld intermediairs zijn vrijwilligers. Het gaat hier vaak om mensen, die zelf ervaring hebben of hebben gehad met het moeten leven van een minimum inkomen.

De Leergeld intermediair maakt een afspraak met u en komt bij u thuis. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met uw inkomen is gesteld, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang zal de activiteit duren? Daarnaast gaat het ook om het waarom van de aanvraag. De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met u of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget.

Vervolgens bekijkt de intermediair eerst of er binnen de gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan (via de gemeente zelf of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair u door naar de betreffende instantie en kan hij/zij u, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in onze gemeente, neemt de intermediair uw aanvraag mee naar het kantoor van Leergeld Voorne-Putten. De Leergeld coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om u binnen een periode van 2 tot 8 weken een helder antwoord te geven.