Stichting Leergeld Voorne-Putten op Facebook
Stichting Leergeld Voorne-Putten

Benodigde documenten

Wat moet ik voor de medewerkers van Leergeld klaar leggen als zij langskomen?

  • Persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
  • Kopie recente inkomensspecificaties.
  • Kopie├źn legitimatiebewijs van ouder(s) en kind(eren).
  • Kopie recente brief Kindgebonden budget.
  • Kopie aanvraagformulier PMB (Persoonlijk Minima Budget).
  • Kopie recente toeslagen.
  • Kopie aanvraagformulier/beschikking IMT (Individuele Minimatoeslag).
  • Als uw inkomen boven 130% van het bijstandsniveau ligt, dan hebben wij een overzicht van betalingen en schulden van u nodig.
  • Informatie van de vereniging waar uw kind(eren) zou(den) willen starten.
  • Een toelichting op de aanvraag

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Leergeld Voorne-Putten.