Stichting Leergeld Voorne-Putten op Facebook
Stichting Leergeld Voorne-Putten

Effectiviteit

Leergeld bereikt met haar formule ook gezinnen met een kleiner besteedbaar inkomen die lastiger bereikbaar zijn voor overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen.

De hulp van Leergeld Voorne-Putten is laagdrempelig, persoonlijk en snel

Na een telefoontje met ons bezoekt een intermediair het gezin en bekijken we samen uw financiƫle situatie en wat Leergeld voor u kan betekenen. Waar gemeenten doorgaans ingewikkelde, wettelijk voor geschreven trajecten moeten doorlopen voor de behandeling van een hulpaanvraag kunnen onze intermediairs met eigen ogen uw situatie beoordelen en die hulp bieden waar behoefte aan is.

Leergeld vormt een brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen

De intermediair bekijkt eerst samen met u of er bestaande voorzieningen zijn van de lokale gemeente of andere instanties waar uw gezin gebruik van kan maken; we verwijzen u vervolgens door naar de betreffende instanties en helpen, indien nodig, met het invullen van de daarvoor benodigde formulieren. Leergeld is een laatste materieel vangnet: wanneer gemeenten of andere instanties geen of geen toereikende voorzieningen kunnen bieden, kunnen wij vanuit Leergeld zelf hulp bieden via de vergoeding van kosten zoals een schoolreisje, een lidmaatschap van een voetbalvereniging of een paar voetbalschoenen.

Leergeld Voorne-Putten beschikt over een sterk lokaal netwerk

Omdat wij lokaal georganiseerd zijn, kennen onze intermediairs hun omgeving goed. Ze kennen de plaatselijke fietsenmaker, de basisschooldirecteur en het bestuur van de voetbalclub. Deze netwerken zijn de levensaders van onze organisatie. Ze stellen ons in staat om structureel met deze organisaties samen te werken en zo met beperkte middelen grote daden te verrichten. Met deze aanpak creƫren we ook nieuwe netwerken. Kinderen maken nieuwe vriendjes bij de sportclub en hun trotse ouders ontmoeten andere trotse ouders bij het aanmoedigen langs de zijlijn. Onze netwerken groeien iedere dag! Met nieuwe intermediairs, gezinnen, docenten, winkeliers, trainers en sponsoren.

Leergeld heeft een signaalfunctie richting de overheid

Zowel op gemeentelijk als op landelijk niveau beschikken wij over korte lijnen met de overheid, waardoor we de overheid kunnen voorzien van informatie uit de praktijk, om zo het overheidsbeleid te verbeteren en structurele verandering teweeg te brengen voor onze doelgroep.