Stichting Leergeld Voorne-Putten op Facebook
Stichting Leergeld Voorne-Putten

Onze missie

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

In de periode 2012-2016 heeft Leergeld via de uitvoering van haar meerjarenbeleidsplan Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! het aantal kinderen dat zij helpt, weten uit te breiden van 35.000 naar (een te verwachten aantal van) 84.000 kinderen.

Via een verdere uitbreiding van de directe ondersteuning aan kinderen uit minimagezinnen én signalering en agendering van belemmeringen die de kinderen uit deze gezinnen ervaren, wil Leergeld in de periode 2017-2020 nóg meer betekenen voor deze kinderen! Zij heeft hiertoe een nieuw meerjarenbeleidsplan ontwikkeld, met de titel: Vertrouwen en ambitie, waarvan het eerste exemplaar op 26 november 2016 is uitgereikt aan Staatssecretaris Jetta Klijnsma!