Stichting Leergeld Voorne-Putten op Facebook
Stichting Leergeld Voorne-Putten

Organisatie

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen, zoals Voorne-Putten.

Inmiddels zijn in Nederland voor de directe ondersteuning van kinderen 102 lokale Leergeld stichtingen actief in 265 (van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten. Deze stichtingen werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. Zij werken voornamelijk met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/ voorliggende voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag.

De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in Den Bosch een klein landelijk bureau.

Wilt u meer weten over de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (verkorte naam: Leergeld Nederland), ga dan naar de website van Leergeld Nederland waar u alle informatie over de vereniging vindt.