Stichting Leergeld Voorne-Putten op Facebook
Stichting Leergeld Voorne-Putten

Zullen we Vrienden worden?

29 03 2019 -

Stichting Leergeld Voorne-Putten beschikt niet over eigen vermogen en is voor de exploitatie en het voortbestaan volledig afhankelijk van donaties, giften, legaten en subsidies. Door deze gelden is het mogelijk om informatieve bijeenkomsten te organiseren, PR-middelen te realiseren (voor meer naamsbekendheid), de website en social media te onderhouden (informatie geven, naamsbekendheid opbouwen en netwerk uitbreiden) en fondsen te werven. Hierdoor wordt het mogelijk dat alle kinderen mee kunnen (blijven) doen aan een sportieve- of culturele activiteit of schoolreis.

Nieuws: Zullen we Vrienden wordenU kunt vrienden worden van Stichting Leergeld Voorne-Putten op verschillende manieren: zakelijk door middel van een donatie of als sponsor, als particulier door middel van eenmalige of periodieke schenkingen of door uw tijd en talent te investeren.

U leest er alles over op de pagina Word vriend.

PDFAanmeldformulier Vrienden van Leergeld Voorne-Putten


Meer mensen met laag inkomen maken gebruik van financiële regelingen gemeente

28 02 2019 -

Steeds meer mensen met een laag inkomen vragen individuele minimatoeslag of een bijdrage in de energiekosten aan, twee financiële regelingen van de gemeente Nissewaard. De doelgroep voor deze regelingen is moeilijk te bereiken en geld dat bestemd was voor deze doelgroep, bleef anders liggen. De gemeente heeft daarom maatregelen genomen om de informatie te verbeteren en de aanvraagprocedure makkelijker te maken. Bewoners kunnen de toeslag volledig digitaal aanvragen.

De individuele minimatoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vervanging van een wasmachine of koelkast. Het is een vast bedrag dat mensen naar eigen inzicht kunnen besteden. Individuele minimatoeslag bestaat uit een basistoeslag, een kindtoeslag en eventueel een aanvullende toeslag. De bijdrage in de energiekosten is voor bewoners met een langdurig laag inkomen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Makkelijk online aanvragen
Sinds 2017 kunnen bewoners de toeslag volledig digitaal, gewoon thuis, aanvragen. Sindsdien is het aantal aanvragen in dat jaar met 10% gestegen, en in 2018 zelfs met 13%. Door de digitalisering is ook de afhandelingstijd van de aanvraag in de meeste gevallen teruggebracht naar 4 weken. Vaak heeft de aanvrager dan binnen een week de toeslag op de rekening staan.

Voor de meeste mensen is het digitaal aanvragen geen probleem. Wie dit niet zelfstandig kan, krijgt begeleiding van een klantmanager op het Plein Werk en Inkomen, of via vrijwilligersorganisatie Stimos. Stichting Welzijn Ouderen helpt bij het aanvragen van de bijdrage in de energiekosten.

Bewoners kunnen voor dit jaar de individuele minimatoeslag en de bijdrage in de energiekosten vanaf 1 maart aanvragen op www.nissewaard.nl/minima. Hier staan ook de andere minimaregelingen overzichtelijk bij elkaar. Aanvragen kan t/m 31 december 2019.

Nieuws: Meer mensen met laag inkomen maken gebruik van financiële regelingen gemeente 1Nieuws: Meer mensen met laag inkomen maken gebruik van financiële regelingen gemeente 2


Gift van 200 euro van Kringloopwinkel Het Goede Doel

21 02 2019 -

Afgelopen week hebben we een mooie gift van 200 euro ontvangen van Kringloopwinkel Het Goede Doel, gevestigd aan de Lisstraat in Spijkenisse. Een bedrag waar we heel blij mee zijn en dat goed besteed zal worden. Meer weten over de kringloopwinkel?

Nieuws: Gift van 200 euro van Kringloopwinkel Het Goede Doel


Leergeld beneficiënt van de VriendenLoterij

14 02 2019 -

"Op het Goed Geld Gala 2019 van 11 februari jl, is Leergeld Nederland officieel verwelkomd als nieuwe vaste beneficiënt van de VriendenLoterij. Dit betekent dat we de komende vijf jaren jaarlijks een bedrag van € 200.000 tegemoet kunnen zien. Daarmee is de continuïteit van ons werk voor de komende vijf jaren gegarandeerd en kunnen we er, samen met onze Sam & partners (allen vaste beneficiënt van de Vriendenloterij) voor zorgen dat alle kinderen volwaardig kunnen meedoen ondanks de krappe financiële situatie in de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien."

Nieuws: Leergeld beneficiënt van de VriendenLoterij

Ook Lucille Werner, ambassadrice van de Vriendenloterij was bij dit mooie moment aanwezig.

De Vriendenloterij verwoordt het belang van extra geld voor kinderen in armoede als volgt:
"Wij kunnen de armoedeproblematiek niet oplossen”, aldus Margriet Schreuder, Hoofd Goede Doelen Vriendenloterij. "Wel kunnen wij het leven van kinderen die in Nederland in armoede opgroeien aangenamer maken en voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen". Ook wordt verwezen naar de unieke werkwijze van de Leergeld stichtingen, namelijk het huisbezoek.

Het bestuur en de medewerkers van Leergeld Nederland zijn dankbaar voor en trots op de erkenning van de Vriendenloterij. Deze erkenning is vooral het resultaat van de geweldige inzet van alle vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van de inmiddels 105 stichtingen Leergeld, waardoor er jaarlijks inmiddels bijna 115.000 kinderen ondersteund worden!

Lees hier het volledige persbericht van de Vriendenloterij.

#GoedGeldGala #echtevrienden


Nieuwe zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

05 12 2018 -

Vandaag ondertekenden Jan Waaijer, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Will Braun, Stichting Leergeld Voorne- Putten en Jordi Bons, Optisport Rivierabad een convenant voor een zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met behulp van de zwemregeling kunnen kinderen vanaf 6 jaar een diploma-A garantie ontvangen, waarmee kinderen zwemlessen kunnen volgen totdat het A-diploma is behaald.

De zwemregeling is een samenwerking tussen het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland, Leergeld Voorne-Putten en het zwembad Rivierabad. Inwoners van gemeente Nissewaard die gebruik willen maken van de zwemregeling kunnen een aanvraag laten indienen bij Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Leergeld. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Leergeld betalen na goedkeuring van de aanvraag de zwemlessen direct aan het zwembad Rivierabad.

De werkwijze en contactgegevens van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland kunt u terug vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland en van Stichting Leergeld Voorne-Putten op www.leergeld-voorne-putten.nl

Film en foto’s met dank aan videograaf Roel van Deursen

Nieuws: Nieuwe zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 1Nieuws: Nieuwe zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 2Nieuws: Nieuwe zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 3Nieuws: Nieuwe zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 4Nieuws: Nieuwe zwemregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 5