Stichting Leergeld Voorne-Putten op Facebook
Stichting Leergeld Voorne-Putten

Word vriend

Zullen we Vrienden worden?

Stichting Leergeld Voorne-Putten beschikt niet over eigen vermogen en is voor de exploitatie en het voortbestaan volledig afhankelijk van donaties, giften, legaten en subsidies. Door deze gelden is het mogelijk om informatieve bijeenkomsten te organiseren, PR-middelen te realiseren (voor meer naamsbekendheid), de website en social media te onderhouden (informatie geven, naamsbekendheid opbouwen en netwerk uitbreiden) en fondsen te werven. Hierdoor wordt het mogelijk dat alle kinderen mee kunnen (blijven) doen aan een sportieve- of culturele activiteit of schoolreis.

Zakelijk

Je kunt als bedrijf, instelling, school of vereniging e.d. VRIEND worden op diverse manieren:

  • Doneer jaarlijks een bedrag van minimaal 100 euro (met een looptijd van minimaal drie jaar) op IBAN nummer: NL35 RABO 0119 0801 17 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne-Putten.
  • Doneer eenmalig een bedrag.
  • Wordt SPONSOR en organiseer een activiteit. Denk ook aan het bekostigen van bijv. drukwerk of onze website of het plaatsen van een logo op onze website.

Als vriend ontvang je tweemaal per jaar onze nieuwsbrief en het jaarverslag en we houden je op de hoogte van projecten, die met vriendengeld zijn gerealiseerd.

Particulier

Als particuliere VRIEND ben je ook van onschatbare waarde. Je geeft de kinderen die het nodig hebben hiermee een steuntje in de rug en zorgt ervoor dat zij mee kunnen blijven doen. Je kunt op vele manieren je vriendschap tonen:

Schenkingen

Misschien is het iets voor jou om een deel van je inkomen te schenken aan onze stichting. Wij zijn bij de belastingdienst bekend als een ANBI-stichting (een Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor we vrij zijn van successie- en schenkingsrecht. Dit betekent dat wij geen belasting over jouw gift hoeven te betalen. Jij als gulle gever kunt je gift fiscaal aftrekken van je belastbaar inkomen. Je kunt hierbij kiezen voor een gewone gift of een periodieke gift.

  • Eenmalige schenking
    Deze gift is aftrekbaar als het totale bedrag hoger is dan 1% van jouw verzamelinkomen. Hierbij geldt een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van 10% van het inkomen.
  • Periodieke schenking
    Als je ons formulier “doorlopende machtiging” invult en ondertekent, kun je profiteren van de giftenaftrek als je minimaal 5 jaar lang jaarlijks een vast bedrag aan ons overmaakt. De gift stopt bij opzegging of overlijden en onze stichting levert geen tegenprestatie voor de gift.

Als Vriend in het testament:

Een bijzondere manier om Stichting Leergeld Voorne-Putten te steunen, is het opnemen van onze stichting in je testament. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag je onze stichting ondersteunt. Bij een erfstelling neem je Stichting Leergeld Voorne-Putten in je testament als erfgenaam. Je bepaalt dan zelf welk percentage van je bezittingen voor de stichting bestemd is. Goed om te weten is, dat bij nalatenschap aan een goed doel GEEN erfbelasting betaald hoeft te worden.

Investeer je talent en tijd

Kom in actie! Help ons op een andere manier. Wordt bijvoorbeeld vrijwilliger, help ons om fondsen te werven, geef je op als intermediair, hou onze website en social media up to date, informeer mensen tijdens beurzen. Kortom, investeer je talent en tijd. De mogelijkheden zijn legio.

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in of mail naar leergeldvoorne-putten@hotmail.com of bel 06-18117931 (op ma/wo/do van 09.00 tot 17.00 uur).

Aanmeldformulier

PDFAanmeldformulier Vrienden van Leergeld Voorne-Putten